श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

१ ले कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,कोल्हापूर

२ रे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,अ.नगर मिडिया गॅलरी

४ थे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,नागपूर मिडिया गॅलरी

५ वे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,नाशिक मिडिया गॅलरी

६ वे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,सावंतवाडी मिडिया गॅलरी