श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

२ रे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,अ.नगर

४ थे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,नागपूर गॅलरी

५ वे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,नाशिक गॅलरी

२ रे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,अ.नगर मिडिया गॅलरी

२ रे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,अ.नगर मिडिया गॅलरी

२ रे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,अ.नगर मिडिया गॅलरी

२ रे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,अ.नगर मिडिया गॅलरी

२ रे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,अ.नगर मिडिया गॅलरी