श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

श्रमिक प्रतिष्ठान प्रकाशनतर्फे प्रकाशित पुस्तके


श्रमिक प्रतिष्ठान प्रकाशनतर्फे प्रकाशित पुस्तके

ग्रंथाचे नाव : धर्म, समाज आणि राजकारण
संपादक : डॉ. अशोक चौसाळकर
प्रकाशक : लोकवाड्मय गृह, मुंबई
मूल्य : रूपये १५० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------

ग्रंथाचे नाव : शिक्षण
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : लोकवाड्मय गृह, मुंबई
मूल्य : रूपये २०० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------

ग्रंथाचे नाव : भारताचे बदलते राजकारण
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : लोकवाड्मय गृह, मुंबई
मूल्य : रूपये १५० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------

ग्रंथाचे नाव : नव्या जागतिकीकरणानंतरचे जग व भारत
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : लोकवाड्मय गृह, मुंबई
मूल्य : रूपये १०० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------

ग्रंथाचे नाव : संयुक्त महाराष्ट्राची ५० वर्षे
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : लोकवाड्मय गृह, मुंबई
मूल्य : रूपये १०० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------

ग्रंथाचे नाव : एन.जी.ओ.
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : लोकवाड्मय गृह, मुंबई
मूल्य : रूपये १०० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------

ग्रंथाचे नाव : शेती वाचवा, देश वाचवा
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : लोकवाड्मय गृह, मुंबई
मूल्य : रूपये १२५ फक्त

------------------------ ----------------------------------------------

ग्रंथाचे नाव : बदलते मराठी साहित्य व संस्कृती
संपादक : प्रा. विलास रणसुभे
प्रकाशक : लोकवाड्मय गृह, मुंबई
मूल्य : रूपये १२० फक्त

------------------------ ----------------------------------------------