श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

वर्ष ५ वे नाशिक (२०१४)


५ वे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन, नाशिक (४,५ जानेवारी,२०१४)