श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

वर्ष २ रे अहमदनगर (२०१०)


२ रे राज्यस्तरीय कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,अहमदनगर(२१,२२ मे २०१०)

फोटो गॅलरी