श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

वर्ष ६ वे सावंतवाडी (२०१५)


६ वे राज्यस्तरीय कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,सावंतवाडी (१७,१८ जानेवारी २०१५)

मिडिया गॅलरी
सावंतवाडीत होणार सहावे अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन जानेवारीत सावंतवाडीत अण्णा भाऊ साठे संमेलन
सावंतवाडीत पुढील महिन्यात अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन १७ जानेवारीपासून