श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

वर्ष ६ वे सावंतवाडी (२०१५)


६ वे राज्यस्तरीय कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,सावंतवाडी (१७,१८ जानेवारी २०१५)