श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

वर्ष १ ले कोल्हापूर (२००८)


१ ले राज्यव्यापी कॉ. अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन, कोल्हापूर. (दि. १०, ११ मे, २००८)